Επίχρισμα αίματος (πλακάκι)

Κοινοποίηση:

Πολλές φορές θα χρειαστεί να πάρουμε μια ελάχιστη ποσότητα αίματος, στο μέγεθος περίπου μιας σταγόνας, για να το εξετάσουμε κάτω από το μικροσκόπιο. Λαμβάνεται από το φιαλίδιο της Γενικής Αίματος, ή ακόμα καλύτερα απευθείας από ένα τριχοειδές (πολύ μικρό αγγείο) της άκρης του δαχτύλου. Τοποθετείται σε γυάλινη αντικειμενοφόρο πλάκα με ειδική τεχνική. Το επεξεργαζόμαστε με διάφορες χρωστικές ώστε να είμαστε σε θέση να το παρατηρήσουμε υπό μεγέθυνση. Η εξέταση της εμφάνισης των κυττάρων (μέγεθος, σχήμα, χρώμα, πυρήνας, μεμβράνη κλπ), και η μορφή που παίρνουν κάτω από τον φακό, μπορεί να μας οδηγήσει απευθείας στη διάγνωση. Ακόμα πιο συχνά όμως, θα κατευθύνει τη διαγνωστική προσέγγιση (ποιό ανοσοφαινοτυπικό πάνελ ή ιχνηθέτες FISH θα χρησιμοποιήσουμε), και θα καθορίσει το επόμενο βήμα που θα χρειαστεί για να φτάσουμε στη διάγνωση. Επίσης, αποκλίσεις του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων ή των αιμοπεταλίων, όπως προκύπτουν από την Γενική Αίματος, αντιστοιχίζονται με την οπτική καταμέτρηση των κυττάρων στο μικροσκόπιο. Θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της διερεύνησης, και κάποιες φορές και της παρακολούθησης, των περισσότερων αιματολογικών νοσημάτων.

Επίσης μπορεί να αναγνωρίσουμε εκεί, δυσπλαστικά στοιχεία που υποδηλώνουν υποκείμενη Μυελοδυσπλασία, κύτταρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν κυκλοφορούν στο αίμα, διαφεύγοντα από τον μυελό των οστών (spill over) ή από άλλους ιστούς (μεταστατικά νεοπλάσματα), ή και ακόμα σπανιότερα, οργανισμούς που ευθύνονται για λοιμώξεις, όπως παράσιτα.

Προηγούμενο άρθρο
Μυελόγραμμα
Call Now Button