Μυελόγραμμα

Κοινοποίηση:

Μια εξέταση με την οποία ελέγχουμε και παρατηρούμε τα κύτταρα του μυελού για ανίχνευση τυχόν ανωμαλιών ή παρουσία κυττάρων που δεν ανήκουν στον αιμοποιητικό ιστό (διήθηση/μεταστάσεις). Δείγμα μυελού λαμβάνεται συνήθως από το πίσω μέρος της λεκάνης του ασθενούς. Προηγείται φαρμακευτική αγωγή για να αναισθητοποιήσουμε την περιοχή. Έτσι σήμερα η εξέταση είναι πρακτικά ανώδυνη, ή συνοδεύεται από ελάχιστη ενόχληση. Ακολούθως αναρροφούμε μυελό σε υγρή μορφή με ειδική βελόνα που εισάγεται μέσω του οστού μέσα στον μυελό. Το δείγμα εξετάζεται στο μικροσκόπιο. Το λαμβανόμενο υλικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κυτταρογενετική ανάλυση ή και άλλες εξετάσεις (PCR, FISH, ανοσοφαινοτυπική ανάλυση κλπ).
Επόμενο άρθρο
Επίχρισμα αίματος (πλακάκι)
Προηγούμενο άρθρο
Οστεομυελική βιοψία
Call Now Button